La catedral de Vic busca Campaners per fer sonar les seves campanes.

Les campanes litúrgiques de la catedral de Vic fa molts anys que no sonen de manera regular. Francesc Serinanell, considerat l’últim campaner, ja només les tocava de manera puntual durant la segona meitat del s. XX i després de la seva mort ja només han sonat en circumstàncies molt especials.

Es vol aconseguir formar un grup de campaners que facin sonar les campanes en dates assenyalades. Per fer els tocs especials a vegades calen tres campaners alhora i la disponibilitat dels voluntaris no sempre coincideix amb les dates, per això es fa necessari comptar amb diverses persones interessades.

Algunes d’aquestes persones són Gil Vilarrasa, interessat en el món campaner i ja amb experiència doncs és el campaner de Seva, Raquel Parisi que no havia tocat mai campanes i n’està aprenent i Michel Demie, historiador de l’art romànic.

Assessorats per Xavier Pallàs, membre de la junta de la CCCC i expert en campanologia, s’intentarà consolidar aquest grup desitjat, ja que fer sonar les campanes és un punt de partida per donar a conèixer el patrimoni i fer créixer l’interès per a tenir-ne cura.