Missió

La Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya té l’objectiu de promocionar, fomentar, divulgar, donar prestigi, protegir, defensar i recuperar les antigues i arrelades tradicions culturals i religioses de les campanes, dels campanars, dels campaners, dels carillons dels carillonistes, així com dels fonedors i instal·ladors de campanes tradicionals, arreu de Catalunya i el món, i particularment aquells usos, costums i tocs que per la seva idiosincràsia formen a Catalunya una identitat plena i diferenciadora. (art. 2.1.a) dels Estatuts Socials)

Igualment, la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya vol fomentar l’amistat entre els confrares, aprofitant d’interès d’aquests per les activitats de la Confraria. (art. 2.a.b) dels Estatuts Socials).