Que Fem?

Avui, els campaners de Catalunya s’apleguen en l’associació, amb el mateix esperit i finalitats, mantenint com a activitats destacades, entre d’altres, la publicació de la revista “El Batall”, veritable referència de l’àmbit, i les ja tradicionals Trobades de Campaners a Os de Balaguer. Igualment, resulta especialment rellevant la organització a Barcelona, per a l’any 2017, del proper Congrés mundial de Carillonistes.