Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. Componen aquest òrgan el President, el Secretari/a, el Tresorer/a, i un mínim de tres i un màxim de set vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. (art. 14.1. dels Estatuts Socials). L’actual Junta Directiva, escollida en la proppassada Assemblea General de 14 de maig de 2016, és la següent:

 

 

PRESIDENT

 Sr. JORDI CERVELLÓ PORTA, de Tarragona.

Campaner de la Catedral de Tarragona i de Montblanc.

 

 

SECRETARI

 Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA, de Cervera.

Campaner i Secretari dels Campaners de Cervera.

 

 

TRESORER

 Sr. CASIMIRO BARÓ GARROFÉ, d’Algerri.

Campaner d’Algerri.

 

 

VOCAL 1r

Sra. ESTEFANIA RUFACH FONTOVA, d’Os de Balaguer.

Alcaldessa d’Os de Balaguer.

 

 

VOCAL 2n

Sr. CRISTÒFOL CONESA SANTACANA, de Tarragona.

Cap de Colla dels Campaners de la Catedral de Tarragona.

 

 

VOCAL 3r

Sr. EVARIST GINER PÉREZ, de Barcelona.

 

 

 

VOCAL 4t

Sr. JUST ARRIZABALAGA ICHAZO, de Barcelona.

 

 

VOCAL 5è

Sr. XAVIER JUAN VIVES, de Cervera.

Cap de Colla dels Campaners de Cervera.

 

 

VOCAL 6è – Comunicació

Sr. JAUME LEÓN ANDRES, d’Os de Balaguer.

Expresident i Soci d’honor de la Confraria.

 

 

VOCAL 7è – Carillonistes 

Sra. ANNA Mª REVERTÉ CASAS, de Barcelona.

Carillonista del Palau de la Generalitat de Catalunya.

 

Tots els càrrecs dels òrgans de govern de l’associació són voluntaris i, pel seu exercici, no es percep cap tipus de retribució, sense perjudici, si s’escau, del reemborsament de les despeses que incorrin per al desenvolupament de la seva tasca. No hi ha directrius aprovades sobre paritat de gènere o graus de parentiu ni retribucions en relació a la composició dels òrgans de govern.

La Junta Directiva es reuneix de forma itinerant, preferiblement dissabtes al matí. Fins a la data, la actual Junta Directiva ha celebrat reunions al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, a Tarragona, a Barcelona i a Cervera.