Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. Componen aquest òrgan el President, el Secretari/a, el Tresorer/a, i un mínim de tres i un màxim de set vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. (art. 14.1. dels Estatuts Socials). L’actual Junta Directiva, escollida en l’Assemblea General de 26 de maig de 2018 és la següent:

Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA, de Cervera

PRESIDENT

presidencia@campanes.cat

 

Sr. BLAI CIURANA ABELLÍ, de Fornells de la Selva

SECRETARI

secretaria@campanes.cat

 

Sr. CASIMIRO BARÓ GARROFÉ, d’Algerri

TRESORER

tresoreria@campanes.cat

 

VOCAL 1r     Sr. JUST ARRIZABALAGA ICHAZO, de Barcelona

VOCAL 2n     Sr. CRISTOBAL CONESA SANTACANA, de Tarragona

VOCAL 3r     Sr. JOSEP Mª CURRIÀ CURCÓ, de Lleida

VOCAL 4t     Sr. PERE GINÉ ALTISENT, de les Borges Blanques

VOCAL 5è     Sr. EVARIST GINER PÉREZ, de Barcelona

VOCAL 6è     Sr. JAIME LEÓN ANDRES, d’Os de Balaguer

VOCAL 7è     Sr. ALBERT MAGAROLAS, de Tarragona

VOCAL 8è     Sra. ANNA Mª REVERTÉ CASAS, de Barcelona

VOCAL 9è     Sra. ESTEFANIA RUFACH FONTOVA, d’Os de Balaguer

VOCAL 10è   Sra. AMPARO SÀNCHEZ SERRA, de Cubelles

 

Tots els càrrecs dels òrgans de govern de l’associació són voluntaris i, pel seu exercici, no es percep cap tipus de retribució, sense perjudici, si s’escau, del reemborsament de les despeses que incorrin per al desenvolupament de la seva tasca. No hi ha directrius aprovades sobre paritat de gènere o graus de parentiu ni retribucions en relació a la composició dels òrgans de govern.

La Junta Directiva es reuneix de forma itinerant, preferiblement dissabtes al matí.