Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya. Componen aquest òrgan el President, el Secretari/a, el Tresorer/a, i un mínim de tres i un màxim de set vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. (art. 14.1. dels Estatuts Socials). L’actual Junta Directiva, escollida en l’Assemblea General de 24 d’abril de 2022 és la següent:

Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA, de Cervera
PRESIDENT
presidencia@campanes.cat

Sr. BLAI CIURANA ABELLÍ, de Figueres
SECRETARI
secretaria@campanes.cat

 

 

 

 

 

Sr. CARLES SARROCA MANGUES, d’Ivars de Noguera
TRESORER
tresoreria@campanes.cat

ALCALDIA D’ÒS DE BALAGUER: Sra. ESTEFANÍA RUFACH FONTOVA

VOCAL: Sra. CONCEPCIÓ ABELLÍ GRAU, de Figueres
VOCAL: Sr. JUST ARRIZABALAGA ICHASO, de Barcelona
VOCAL: Sr. RAMON BATLLE TOMÀS, de Guissona
VOCAL: Sr. CRISTÒFOL CONESA SANTACANA, de Tarragona
VOCAL: Sr. JOSEP MARIA CURRIÀ CURCÓ, de Lleida
VOCAL: Sr. PERE GINÉ ALTISSENT, de Les Borges Blanques
VOCAL: Sr. JAUME LEÓN ANDRÉS, d’Òs de Balaguer
VOCAL: Sr. ALBERT MAGAROLAS AIXALÀ, de Tarragona
VOCAL: Sr. XAVIER PALLÀS MARIANI, d’Olot
VOCAL: Sra. OLGA VILA CAÑELLAS, de Les Borges Blanques

PRESIDENTS D’HONOR:

Sr. IGNASI CORTÉS

Sr. JAUME LEÓN

Sr. Mossèn VICENÇ ALFONS MIRET, in memoriam

Tots els càrrecs dels òrgans de govern de l’associació són voluntaris i, pel seu exercici, no es percep cap tipus de retribució, sense perjudici, si s’escau, del reemborsament de les despeses que incorrin per al desenvolupament de la seva tasca. No hi ha directrius aprovades sobre paritat de gènere o graus de parentiu ni retribucions en relació a la composició dels òrgans de govern.

La Junta Directiva es reuneix de forma itinerant, preferiblement dissabtes al matí.