Restaurada la Capella de Sant Magí de Cervera. Novembre 2023.

La capella de Sant Magí de Cervera, erigida al costat de l’antic portal de la Vall, es troba al barri del mateix nom, a la part baixa de la ciutat, al sector sud-oest.

Construida en estil barroc, s’hi venera la imatge del Sant, les festes del qual són molt celebrades a Cervera durant els dies 18 i 19 d’agost.

La devoció a Sant Magí s’ha mantingut durant segles, conservant la tradició de formar una gran comitiva de gent que acompanya l’entrada de l’aigua. L’any 1786 els veïns demanaren a l’Ajuntament que se’ls concedís un terreny per edificar-hi la capella dedicada al Sant, segurament per influència dels frares dominics, que fomentaren el costum d’anar a buscar l’aigua miraculosa a les fonts del Brufaganya, on hi havia un convent d’aquesta orde sota l’advocació de Sant Magí. L’any 1787 visitaren el bisbe de Solsona perquè els donés el permís per fer les obres i aquell mateix any se’n començà la construcció. El 19 d’agost de 1790 es va beneir la nova capella, com figura en una inscripció de la façana.

De la capella cal destacar la façana, amb una portada d’arc campanell amb una motllura llisa i una fornícula buida damunt, on per les festes s’hi col·loca la imatge del Sant obra de l’escultor Josep Riu Porta. Més amunt hi ha un rosetó senzill. L’interior presenta una volta de canó amb llunetes.

Durant la Guerra Civil aquesta capella va ser saquejada i cremades les seves imatges, altars i pertinences, així com el campanar d’espadanya amb dues arcades i les seves campanes. Passat el conflicte els veïns van anar reconstruint el temple fins els nostres dies.

Per la festa de l’any 2019 l’Associació Amics de Sant Magí va fer restaurar la campana, que havia estat facilitada a l’acabar el conflicte bèlic, per Fernando Razquin Fabregat, delegat del Servicio Nacional de Recuperación de Regiones Devastadas, al desconèixer la seva procedència i no poder-la retornar, i instal·lada l’any 1940 a la capella en una senzilla arcada de ferro, en el lloc de l’antic campanar.

Durant el mes d’agost de 2023 s’ha restaurat la teulada de la capella, a iniciativa de la parròquia de Santa Maria de Cervera, i reconstruït el campanar d’espadanya amb dos ulls, on s’hi col·loquen l’esmentada campana i una altra facilitada l’any 2008 per la Família Cinca-Benet. Fou beneïda per Mn. Antoni Bonet el 19 d’agost després de la missa de Sant Magí.

Informació faclitada pels Campaners de Cervera, l’Associació Amics de Sant Magí de Cervera i la Parròquia de Santa Maria de Cervera.

Imatges de la capella amb l’arcada de ferro i una única campana i l’estat actual després de la restauració.