Revista el Batall

La Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, edita des de fa 23 anys, amb periodicitat anual, la coneguda i reconeguda revista “El Batall”, veritable referència de l’àmbit campaner català, atesa la seva especificitat en la temàtica que ens ocupa i el nombre i qualitat de les col·laboracions.

Descarregar (Batall_2017_web.pdf)

[Estem treballant en el procés de digitalització a fi que properament pugueu disposar en aquesta pàgina de totes les revistes publicades fins a la data d’avui, degudament indexades].

Batall 2018

Batall 2017

Batall 2016

Batall 2015

Batall 2014

Batall 2013

Batall 2012

Batall 2011