Assemblea General

L’Assemblea General de tots els socis és l’òrgan sobirà de la Confraria; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. (art. 8.1. dels Estatuts Socials). Es reuneix periòdicament, almenys un cop a l’any, en sessió ordinària, al Monestir de Montserrat, seguint una tradició que es remunta als orígens de la seva fundació.

Decideix sobre totes les qüestions d’especial rellevància així com les que no estiguin atribuïdes a la qualsevol altre òrgan.

 

Imatge Assemblea General 20-05-2017