Que Fem?

Avui, els campaners de Catalunya s’apleguen en l’associació, amb el mateix esperit i finalitats, mantenint com a activitats destacades, entre d’altres, la publicació de la revista “El Batall”, veritable referència de l’àmbit, i les ja tradicionals Trobades de Campaners a Os de Balaguer.

Igualment, ha resultat especialment rellevant la organització a Barcelona, l’any 2017, del Congrés mundial de Carillonistes i el 2018-2019 la celebració del 25è Aniversari de l’entitat.