Badalona celebra les II Jornades de Campanologia. 4-11-2023

El passat 4 de novembre es van celebrar a Badalona les II Jornades de Campanologia, organitzades pels Campaners de Badalona.

Aquestes Jornades són una oportunitat per aprofundir en el món de les campanes, tant des de la perspectiva històrica com des de la contemporània. La organització d’activitats com aquesta és un dels objectius bàsics dels Campaners de Badalona, que busca difondre el coneixement del món de la campana a la ciutat.

Els actes es van celebrar ala Sala d’Actes del Museu Municipal de Badalona i es va poder gaudir de dues conferències impartides per l’antropòleg valencià Francesc Llop i Bayo i el campanòleg Xavier Pallàs, membre de la Junta de la CCCC.

Francesc LLop va posar en evidència les diferències entre els antics campaners i els d’avui dia. Mentre els primers eren considerats uns professionals, els actuals tenen una perspectiva més associativa, reconeixent que són hereus d’una tradició que han de mantenir viva i adaptar-se a les exigències i circumstàncies del segle XXI.

Xavier Pallàs va oferir una detallada explicació del procés de fabricació d’una campana, basant-se en un exemple del segle XVII, mostrant documents contractuals i desgranant pas a pas els processos i materials necessarisper a la seva elaboració. També va proporcionar una breu visió de l’evolució de les campanes i els fonedors de la província de Girona, el seu àmbit d’estudi principal. Xavier Pallàs durant la seva intervenció.