Els tocs de campana Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional.

Els campanars, les campanes i els campaners/es de Catalunya estem d’enhorabona. Els tocs de campana assoleixen el merescut reconeixement cultural oficial i es declaren com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional.

Podreu trobar la informació detallada de la declaració dels tocs de campana al web del patrimoni festiu de Catalunya: http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Festes-i-elements-festius-catalogats-o-declarats/Elements-singulars

(ACORD GOV/150/2017, de 24 d’octubre, pel qual es declaren els tocs de campana com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. Publicat al DOGC Núm. 7482 – 26.10.2017)